Hizmet Sözleşmesi

İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve doğruluğunu taahhüt ederler.

1) Sözleşmenin Konusu
İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, e-posta sitelerinin barındırılması, görsel ve teknik tasarımı ve isim tescili işlemi hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.
E-mail Hosting (e-posta alan adlarını ve bağlı hesapların barındırılması): Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak Mailfe'nin hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan e-posta sitesinin internete açık Mailfe sunucularında, Mailfe tarafından kiralanmış sunucularda ya da Mailfe'nin kullanımına açık sunucularda bulundurulması ve yayımlanması işlemidir.
Domain Kayıt (alan adı tescili): Kullanıcının tercihi doğrultusunda istemiş olduğu internet adresinin vermiş olduğu Üyelik Bilgilerine uygun olarak belirttiği süre süresince tescil edilmesi işlemidir. Domain Tescil işlemi dünya genelince ICANN Aracılığıyla yapılmaktadır. Ve tescil edilen bir domainin silinmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Geri iade kapsamında değildir.

2) Sözleşmenin Süresi
İş bu sözleşme Kullanıcının, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli Mailfe'ye ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ulaştırmasıyla başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu (aylık sipariş/yıllık sipariş) bitiminde sona erer.

3) Hizmetin Askıya Alınması , Sınırlandırılması veya Tamamen Durdurulması
Kullanıcı, Mailfe tarafından kendisine tahsis edilen alanda kullanacağı e-mail hostingde yayınlayacağı tüm e-posta hesaplarından ve bu hesaplardan gönderilecek/alınacak olan iletilerden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu hesaplardan gönderilen yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Aşağıda açıklanan durumlarda Mailfe, kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
Toplu Mail Gönderimi : Satın hiçbir e-mail hosting paketinde toplu mail izni bulunmamaktadır. Toplu Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet , uyarı yapılmaksızın durdurulur.
SPAM Mail Gönderimi : Spam mail alıcının rızası olmadan kendisine e-posta gönderilmesidir. Spam mail gönderiminin bir tane veya birkaç bin tane yollanmasının, ticari veya gayri ticari amaçlı olmasının önemi yoktur. Zira burada önemli olan alıcının gönderene kendisine e-posta gönderilmesi konusunda bir başvuruda bulunup bulunmadığıdır. Spam mail gönderimi nedeniyle, Mailfe'ye ait herhangi bir sunucunun internet üzerinde bilinen spammer sunucu listelerine girmesi halinde, ayrıca listeden çıkabilmek için ödemesi gerekecek "Clearance" bedellerini müşteriden isteme ve alma hakkını saklı tutar. Ayrıca SPAM Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet, uyarı yapılmaksızın durdurulur.
Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar : "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek (copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlarda Mailfe Kullanıcı'nın hizmetini durdurma hakkını saklı tutar.
Genel Ahlak'a Ters Davranışlar : Toplumda kabul görmüş genel ahlak, örf ve adetlere ters düşecek düzeyde "adult" tabir edilen içeriklerin yayımı ve/veya Mailfe servisleri kullanılarak buna aracı olunması. Mailfe servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar / ağ / şebekelerine zarar vermek. Mailfe'ye ait bilgisayarlara ve üzerlerine kurulmuş olan yazılımlara zarar vermek, zarar verilmesine neden veya vermeye çalışmak. Mailfe servislerini kullanarak üye/ziyaretçilere müzik dosyaları, korsan yazılımlar sunulması, toplist, directory , banner değişimi, sayaç, download (dosya indirme) hizmetleri vermek, site üzerinde her türlü chat programı veya chat sunucuna bağlanan arabirim çalıştırmak, siyasi web siteler, bedava web alanı ve elektronik posta adresi gibi illegal verilerin dağıtılması Hizmetin durdurulmasına neden olabilir.
Başka müşterilerin hizmet almasını engelleyici içerik bulundurmak: Mailfe'nin tahsis ettiği alan üzerinde kullanılan içeriğin ve kaynakların aynı bilgisayar üzerinden hizmet alan diğer müşterilerin aldığı hizmetin etkilenmesine neden olmak. Hizmet bedelinin sözleşmede belirlenen zamanda ve tam olarak ödenmemesi, kredi kartı ile ödeme alındığı hallerde bu konuda Kullanıcı'ya ait bir aksaklık olması. Ve burada belirtilmemiş olmasına rağmen yürürlükteki yasalara aykırı düşecek yayınları Mailfe servislerini kullanarak yayınlamak, Mailfe'nin kendisine vermiş olduğu şifreleri kullanarak diğer müşterilerin ve Mailfe'nin güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve Mailfe'nin bilgilerine izinsiz ulaşmaya çalışmak Hizmetin durdurulmasına neden olabilir.

4) Ücretler
Mailfe'nin sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında USD cinsinden belirtilmiştir. Bu fiyatlara %18 yasal KDV dahil değildir. KDV bedeli, sipariş sonunda, ödenecek miktara Türk Lirasına eklenerek gösterilmekte ve tahsil edilmektedir.
Mailfe tarafından verilen hizmetlerin vergileri hesaplanarak ödeme sayfalarında belirtilir. Kullanıcı kredi kartı kanalıyla ücreti Mailfe'ye ulaştırır. Mailfe ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya başlamışsa durdurma hakkını saklı tutar. Mailfe gerekli gördüğü durumlarda hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bitiminden itibaren yenileme işlemi ve ödemesi 3 gün içinde yapılmayan hizmetler durdurulur, 5. gün verilen hizmet tamamen sona erdirilerek ilgili hizmete ait tüm veriler bulunduğu sunucudan tamamen kaldırılır. Kullanılan hizmet e-mail hosting ise, ücretli paket iptal edilerek ücretsiz pakete(1 hesap) dönüştürülür, diğer hesaplar ise tamamen durdurulur. Diğer Kredi kartı kullanımlarında, yabancı kredi kartları ile yapılacak ödemelerde döviz dönüşümleri nedeni ile tutar farklılıkları olabilir ve bu farklılıklar Kullanıcı’dan tahsil edilir.

5) Hak ve Sorumluluklar
Mailfe tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler "As Is Based" veya "As Available" olarak verilir. Yani, verilen tüm hizmetler Mailfe tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır. Mailfe verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında ayrıca internet üzerinde güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6) Tebligat Adresi
Kullanıcıya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan e-posta adresidir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda Mailfe'ye yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7) Kayıtların Geçerliliği
Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Mailfe'nin defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, Mailfe tarafından muhafaza edilen Mailfe / Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcının internet ortamında yaptığı ve Mailfe bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Mailfe kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) Temerrüde Düşme
Mailfe, Kullanıcının sözleşmeden doğan sorumluluklarından olan hizmet bedelini ödememesi durumunda fatura tarihinden itibaren aylık net %5 oranında gecikme bedeli talep edebilir.

9) Yedekleme
Mailfe, Sunucu yedekleme işlemini periyodik olarak yapmaktadır, Ancak olası bir fiziksel (donanımsal) arıza durumunda hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

10) Uyuşmazlık Hali
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 11 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır.
(İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Mailfe'ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan Mailfe, tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemeyeceği uyarısı yapar. Mailfe gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Geri İade Koşulları


İade koşulları nelerdir?
www.mailfe.com sayfasından satın aldığınız alan adı ve ek hizmetler hariç, e-mail hosting hizmetlerimizin 15 gün içinde sorgusuz %100 geri iade ödeme garantisi bulunmaktadır. Alan adı tescilleri otomatik olarak ICANN ve METU tarafından yapıldığı için , iade söz konusu değildir.

İptal koşulları nelerdir?
www.mailfe.com sayfasından aldığınız hizmetlerin iptali için, web sayfasında bulunan ilgili sayfaları kullanarak veya info@mailfe.com adresine mail göndermeniz gerekmektedir. Bir sonraki ay yada yıl hesabınız için fatura oluşturulmayacaktır.

Garanti koşulları nelerdir?
Kullanım sözleşmesinde, garanti koşulları ve yasal yükümlülükler detaylı olarak anlatılmıştır. Uyarı ve koşullar ile ilgili olarak aklınıza takılan soruları info@mailfe.com adresine yazabilirsiniz.